NOTA INFORMATIVA NOVA DIRECTIVA C.B. CAMPOS

INFORMACIÓ SOBRE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

De conformitat amb les previsions dels Estatuts del Club Bàsquet Campos i del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 151, de 16 de desembre), ahir es va reunir l’Assemblea General de Socis, en sessió extraordinària, per elegir la nova Junta Directiva del CB Campos.

Un cop realitzada la votació i fet l’escrutini pertinent, va resultar elegida la candidatura presentada. Per tant, la Junta Directiva que gestionarà el CB Campos durant els propers quatre anys és integrada pels membres següents:

Presidenta:       Francesca Ballester Cardell
Vicepresident:  Onofre Mas Ginard
Secretari:          Josep M. Lladó Rotger
Tresorer:          Sebastià Morell Coll
Vocal:               Margarita Arbona Adrover
Vocal:               Pere Ballester Barceló
Vocal:               Pere Batle Mascaró
Vocal:               Rafael Duran Campillejo (coordinador)
Vocal:               Bartomeu Ferrer Burguera
Vocal:               Francesc Mas Garau
Vocal:               Joan Mas Bujosa
Vocal:               Antonio Periago Méndez
Vocal:               Gregori Vidal Mas

Comparteix a

Comparteix a FacebookComparteix a Google PlusComparteix a Twitter

Estàs aquí:Home C.B CAMPOS NOTA INFORMATIVA NOVA DIRECTIVA C.B. CAMPOS