NOVA DIRECTIVA CB CAMPOS

Acord de la Comissió Electoral del Club Bàsquet Campos pel qual es fa pública la candidatura presentada per formar la nova Junta Directiva del CB Campos

De conformitat amb les previsions de l’article 47.b) dels Estatuts del CB Campos i de l’article 61 del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comissió Electoral ha acordat el següent:

Primer. Fer pública la candidatura presentada per formar la nova Junta Directiva del CB Campos, la qual s’indica tot seguit:

Presidenta: Francesca Ballester Cardell

Vicepresident: Nofre Mas Ginard                                                  

Secretari: Josep M. Lladó Rotger

Tresorer: Sebastià Morell Coll                                                       

Vocals:          

Margarita Arbona Adrover

Pere Ballester Barceló

               Pere Batle Mascaró

Rafael Duran Campillejo (coordinador)

Bartolomé Ferrer Burguera

               Joan Mas Bujosa

Francesc Mas Garau

                Antonio Periago Méndez

               Gori Vidal Mas                                                                    

Segon. Validar la candidatura presentada i proclamar-la per sotmetre-la a votació el proper dia 25 de juny de 2015.

Campos, 23 de juny de 2015

El president de la Comissió Electoral,

Miquel Mas Garau

Comparteix a

Comparteix a FacebookComparteix a Google PlusComparteix a Twitter

Estàs aquí:Home C.B CAMPOS NOVA DIRECTIVA CB CAMPOS